0722 709 450 ; 0753 700 638 office@geoalimar.ro

Conectare

Înregistrare

După crearea unui cont, veți putea să monitorizați status-ul plăților personale, puteți vedea confirmarea și de asemenea puteți acorda o notă și o recenzie după terminarea pachetului turistic achiziționat.
Utilizator*
Parola*
Confirmă Parola*
Prenume*
Nume*
Email*
Telefon*
Țara*
* Crearea unui cont de client înseamnă automat acceptarea paginii de Termeni și condiții și Termeni de confidențialitate.

Deja client?

Conectare
0722 709 450 ; 0753 700 638 office@geoalimar.ro

Conectare

Înregistrare

După crearea unui cont, veți putea să monitorizați status-ul plăților personale, puteți vedea confirmarea și de asemenea puteți acorda o notă și o recenzie după terminarea pachetului turistic achiziționat.
Utilizator*
Parola*
Confirmă Parola*
Prenume*
Nume*
Email*
Telefon*
Țara*
* Crearea unui cont de client înseamnă automat acceptarea paginii de Termeni și condiții și Termeni de confidențialitate.

Deja client?

Conectare

Politica de Confidențialitate

PROTECȚIA DATELOR
Protejarea dreptului fundamental al dumneavoastră privind viaţa privată în timpul utilizării site-ului nostru web are pentru noi o importanţă deosebită. De aceea, vă informăm în continuare în detaliu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
Responsabil pentru protecția datelor cu privire la această pagină web este GEOALIMAR TURISM SRL, Str. Episcop Grigorie Leu, Nr. 46, Pitești, Arges.
La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, GEOALIMAR TURISM SRL respectă cu strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societății GEOALIMAR TURISM SRL în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate prezentate în continuare.

1. Securitatea datelor
1.1 Pentru protecția datelor dumneavoastră, GEOALIMAR TURISM SRL a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, manipulării, modificării sau accesului neautorizat. Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant la evoluţia tehnicii cu care se prelucrează datele.  În cazul unei încălcări a protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se estimează că vor avea drept consecință un risc major pentru drepturile și libertățile dumneavoastră sau vă vor afecta în orice mod, vă vom notifica imediat, pe cât posibil într-un interval de 72 de ore.
1.2 Sunteți personal răspunzător/răspunzătoare pentru confidențialitatea și păstrarea în condiții de siguranță a datelor dumneavoastră de utilizator sau a parolelor care v-au fost comunicate.

2. Prelucrarea datelor minorilor
Va punem in vedere în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se refera exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea sistemelor și a instrumentelor, precum și a rezultatelor procesării datelor utilizatorilor care nu au această vârstă minimă este interzisă fără acordul titularilor drepturilor părinteşti. În cazul în care are totuși loc o procesare a datelor cu caracter personal, vom sista procesarea acestor date imediat ce luăm la cunoștință despre acestui fapt

3. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră sunt prelucrate de GEOALIMAR TURISM SRL conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal.
În cazul în care corespondați cu noi sau completați un formular cu date pe pagina noastră web, vă rugăm să aveți în vedere faptul că datele menționate de dumneavoastră pe formularul respectiv vor fi prelucrate în scopurile descrise în continuare.

4. Parteneri
GEOALIMAR TURISM SRL nu efectuează toate prelucrările datelor cu caracter personal în regim propriu, ci beneficiază de sprijin de la partenerii noştri, care acționează pe baza instrucțiunilor primite de la noi pentru operațiuni tehnice legate de prelucrări.
Parteneri sunt atent selectați și se obliga sa asigure, prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, prelucrarea datelor dumneavoastră conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor și cu respectarea drepturilor dumneavoastră. Partenerilor le este interzis să utilizeze datele cu caracter personal primite pentru scopuri proprii sau comerciale sau să le transmită terților, cu excepția cazului in care terții acționează pentru atingerea scopurilor prelucrării descrise prin prezenta, caz in care aceleași condiții privind măsurile tehnice şi organizatorice se aplică şi acestora.

5. Prelucrări ale datelor pentru care nu este necesar consimțământul
Informații referitoare la prelucrări de date pentru care nu este necesar consimțământul găsiți în enumerarea următoare.
Formular de contact general
Formular de contact (material informativ servicii/produse, cumpărare servicii/produse, solicitare informaţii, accesorii, apreciere și reclamații, altele). La trimiterea formularului de contact respectiv, vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile: Text solicitare, tip serviciu/produs, formulă de adresare, prenume, nume de familie, firma, strada, cod poștal, localitatea, țara, telefon, disponibilitate (de la/până la), e-mail, formă de contact, serviciu/produs ales, data/perioada dorită (data/ora), tip client (client vechi/client nou). in condițiile prevăzute in aceasta secțiune.
Scop: Răspunsul la solicitarea dumneavoastră
Temei: Interes legitim de a prelucra individual întrebările dumneavoastră și de a putea răspunde credibil.
Durata de stocare: 12 luni
Consecințele refuzului: în situația in care nu furnizați aceste date, nu ne veți putea contacta si nu va vom putea furniza informațiile solicitate.

Pentru acest scop, datele pot fi transmise către partenerii autorizați ai GEOALIMAR TURISM SRL iar dumneavoastră veți fi contactați de aceștia pentru a răspunde solicitărilor adresate prin formularul de contact.

Configurator de serviciu/produs
La trimiterea formularului de contact al unei configurații, datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile schimbare produs/serviciu, formă de contact, formulă de adresare, funcție, prenume, nume, firma, strada, cod poștal, localitate, telefon, disponibilitate (de la/până la), e-mail. sunt prelucrate și transmise mai departe pentru a va ghida in continuare in configurarea serviciului sau alegerea produsului dorit
Scop: Pregătirea/efectuarea și derularea cumpărării unui produs/serviciu.
Temei: Executarea unui contract sau luarea măsurilor precontractuale la solicitarea dumneavoastră.
Durata de stocare: 12 luni
Consecințele refuzului: în situația in care nu ne furnizați aceste date, nu veți putea fi contactat pentru a va ghida in continuare in configurarea serviciului/alegerea produsului.

Listă reamintire
La salvarea in pagina web a informației privind un serviciu/produs, datele dumneavoastră cu caracter personal înregistrate în LOG din categoriile Nume utilizator, e-mail, parolă, formulă de adresare, funcție, nume, date serviciu/produs, date de contact și de identificare, date de autentificare, sunt prelucrate și salvate.
Scop: Salvare pentru preluarea ulterioară și accesarea din nou a datelor cu caracter personal.
Temei: Interes legitim sau luarea măsurilor precontractuale la solicitarea dumneavoastră.
Durata de stocare: pana veți șterge lista din contul dvs.
Consecințele refuzului: in situația in care nu ne furnizați aceste date, nu veți putea salva configurațiile dvs. in LOG pentru o accesare ulterioara.

Rezervare serviciu/produs on-line
Prin platforma online oferita de noi, puteți rezerva un serviciu/produs on-line. Rezervarea efectuata nu reprezintă operațiunea de achiziționare a serviciului/produsului, ci rezervarea unei cote. Confirmarea rezervării nu echivalează cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare. Sunt prelucrate date cu caracter personal din următoarele categorii: adresa, oraș, companie, date de identificare companie.
Scopul: rezervarea unui serviciu/produs selectat
Justificare: emitere factura pentru plata aferenta rezervării sau realizarea masurilor precontractuale la solicitarea dvs.
Durata de stocare: 7 ani
Pentru acest scop, datele vor fi transmise către agenţii de vânzare autorizați ai GEOALIMAR TURISM SRL iar dumneavoastră veți fi contactați de aceștia pentru pregătirea, efectuarea și derularea  vânzării.
6. Prelucrări ale datelor pentru care este necesar consimțământul
GEOALIMAR TURISM SRL prelucrează datele cu caracter personal menționate pentru următoarele scopuri:

Înscrierea la  Newsletter
Datele indicate la înscrierea respectivă din categoriile date de contact și identificare vor fi utilizate doar pentru trimiterea de newsletter. La trimiterea newsletter-ului vom utiliza adresa de e-mail comunicată de dumneavoastră și în final avem nevoie de confirmarea dumneavoastră că, în calitate de titular al adresei de e-mail, sunteți de acord cu primirea acestora (așa-numita funcție Double Opt-In). Puteți revoca în orice moment abonarea  folosind posibilitatea de dezabonare prezentată în newsletter.
Scop: Trimiterea informațiilor despre produse, servicii și evenimente
Temei: Consimțământul
Durata de stocare: Atât timp cât se trimite newsletter-ul, până la dezabonare.
Consecințele refuzului: în situația in care nu sunteți de acord cu aceasta prelucrare, nu veți primi newsletter-ul cu cele mai noi informaţii şi cele mai bune oferte.
*Câmpuri de date exacte: Formulă de adresare, prenume, nume, e-mail.

7. Drepturile persoanelor vizate
Puteți face uz de următoarele drepturi cu privire la procesarea datelor cu caracter personal:

7.1 Dreptul la informare Puteți solicita informaţii sau o confirmare a procesării datelor dumneavoastră personale și a modului în care acestea sunt utilizate.

7.2 Dreptul la corectare În cazul în care procesăm date cu caracter personal incomplete sau incorecte, puteți solicita oricând corectarea sau completarea acestora.
În cazul în care ați creat un cont de utilizator, puteți avea acces oricând la datele dumneavoastră cu caracter personal și le puteți completa sau corecta. În plus, puteți închide în orice moment contul de utilizator.

7.3 Dreptul la ștergere Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă scopul pentru care acestea au fost colectate nu mai există, dacă procesarea acestora contravine prevederilor legale, dacă procesarea acestora afectează interesele dumneavoastră sau dacă prelucrarea se bazează pe acordul dumneavoastră, acord pe care l-ați retras. Trebuie să rețineți că pot exista și alte motive care să împiedice ștergerea imediată a datelor dumneavoastră, de exemplu, obligaţii legale de păstrare, acțiuni în instanţă, pretenții, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale etc.

7.4 Dreptul la limitarea procesării Aveți dreptul să solicitați o limitare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:
contestați corectitudinea datelor dumneavoastră,
prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal contravine prevederilor legale, dumneavoastră vă opuneți însă ștergerii acestora si solicitați o limitare a utilizării acestor date,
nu ne mai sunt necesare datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prevăzut, dumneavoastră însă mai aveți nevoie de aceste date în scopul executării, exercitării sau apărării unor pretenții legale sau ați contestat prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

7.5 Dreptul la portabilitatea datelor Ne puteți solicita să vă punem la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, uzual și lizibil prin mijloace tehnice, în măsura în care prelucrăm aceste date în baza acordului dumneavoastră sau pentru executarea unui contract între noi, prelucrarea făcându-se prin procese automatizate.

7.6 Dreptul la contestare În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru îndeplinirea unor sarcini de interes public, pentru exercitarea unei autorități publice sau în cazul în care facem referire la necesitatea de apărare a unui interes legitim, puteți contesta prelucrarea acestor date, în măsura în care există un interes legitim ce primează, în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți oricând să revocați acordul pentru transmiterea de mesaje publicitare fără indicarea unui motiv.

7.7 Dreptul la reclamații Dacă apreciaţi că am încălcat prevederi legale în prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, încălcând astfel drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați pentru a putea clarifica întrebările dumneavoastră. Aveți dreptul să vă adresați Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau unei autorități europene de supraveghere.
Aceste drepturi pot fi exercitate direct fata de GEOALIMAR TURISM SRL printr-o notificare la adresa de e-mail office@geoalimar.ro.

8. Date de contact
Responsabil:
GEOALIMAR TURISM SRL
Adresă:
Str. Episcop Grigorie Leu, Nr. 46,
Email: office@geoalimar.ro
Tel: 0722 709 450

Aveți o întrebare?

Nu ezitați să ne sunați. Suntem o echipă de experți și vom fi încântați să vă consiliem.

0722.709.450

office@geoalimar.ro

Articole recente

Sejur Grecia 2017
9 Motive să vizitezi Grecia
25 mai 2018
Nisipurile de Aur Blog Litoralul Bulgăresc
7 motive pentru care să alegi litoralul bulgăresc
17 mai 2018
sharm el sheikh coperta
Sharm el Sheikh își recapătă șarmul scăpătat
17 mai 2018